Conpipe Scandinavia förstärker ledningsgruppen

Conpipe Scandinavia hälsar David Flå välkommen till bolaget. David kommer senast från Amo installationskabel och har erfarenhet av produktionsplanering och orderhantering samt kunskap kring CNC och svetsning. Tillsammans med övriga i ledningsgruppen kommer David att arbeta för att effektivisera produktionen och bibehålla vår konkurrenskraft i skiftet mot en mer elektrifierad industri.