Vår Verksamhet...

Flexibel produktion med stort teknikinnehåll skapar kundnytta!

Hjärtat i vår maskinpark är en robotbetjänad produktionscell som består av en NC-styrd bockningsmaskin för dimensionsintervallet 80-150mm. Maskinen har boosterfunktion, som möjliggör att materialkompensera för formning av snäva bockningsradier utan sprickbildning och deformering. Produktionscellen kan anpassas för olika behov av efteroperationer (ex.vis ändformning och gradning).

I maskinparken finns också en toppmodern bockningsmaskin för dimensionsintervallet 40-80 mm.

Svetsning utförs antingen i robotiserade svetsceller eller manuellt av våra erfarna svetsare.

Tillsammans med partners organiserar vi oss för hög flexibilitet, för att snabbt kunna anpassa verksamheten till olika behovsbilder.

Vi ser vår roll dels som kunskapsleverantör för utveckling och framtagning av prototyper samt 0-serier, men även som serieleverantör av komponenter och system med helhetsansvar.