Ny Teknik...

Effektivare tillverkning av isolerade fordonsrör.

Nya regler för avgasrening ställer högre krav på isolerade fordonsrör. Men tillverkningen tar tid och kostar pengar. Det har Conpipe ändrat på tack vare en ny teknik som kommer att visas upp på Elmia Subcontractor. –Det innebär en kostnadseffektivisering som är betydande, säger Thomas Johansson, vd för det småländska företaget.

Tekniken är sprungen ur ett växande behov av isolerade fordonsrör, inte minst i samband med att Euro 6 trädde i kraft 2015. Conpipe insåg tidigt att traditionell tillverkning med isoleringsmaterial och ett rostfritt plåthölje var en tidskrävande och dyr process.

–Det är en komplicerad tillverkning med mycket handjobb, alternativt väldigt höga verktygskostnader. Därför påbörjades ett projekt för ta fram ny teknik till att forma isoleringsmaterialet.

–Så småningom nappade även Tillväxtverket på idén och delfinansierade projektet under 2015. I takt med projektets framsteg blev också en av våra större kunder intresserad av den nya tekniken och bidrog med hjälp för att genomföra skarpa fälttester.

–De utvärderingar som vi hittills har genomfört pekar på mycket goda resultat, vilket ger oss förutsättningar att gå vidare mot flera användningsområden och kunder.

–I projektet har vi även jobbat med externa krafter när det gäller design, konstruktion och material samt genom kontakter med olika högskolor och provningsinstitut. Vinsten med den nya tekniken ligger främst i mindre tidsåtgången för tillverkningen. Bland annat för att vi använder nya och lätt formbara material. Resultatet visas under Elmia Subcontractor i november.

–Vi har tagit fram en isolering som har samma egenskaper när det gäller att minska strålningsvärmen men med en tillverkningsteknik som är mer kostnadseffektiv än den traditionella. Allt handlar om värmestrålning. Kortfattat innebär Euro 6 höjda krav på avgasrening vilket betyder att förbränningstemperaturen måste höjas. En biverkning är då varmare avgasrör och ett högre strålningsvärme. För att värmestrålningen inte ska sprida sig krävs isolerade fordonsrör.

–Vi har även tagit fram en egen testrigg för att kunna hjälpa kunden att prova ut och optimera isoleringen för olika behov och krav gällande värme och vibrationer. Vi mäter och dokumenterar testresultatet direkt.

–Det har varit en ganska lång resa, men så är det med en ny produkt som ska provas och utvärderas. Citat: "Vi har tagit fram en isolering som har samma egenskaper när det gäller strålningsvärme, men med en tillverkningsteknik som är mer kostnadseffektiv än den traditionella."

Thomas Johansson, vd, Conpipe.