Om Oss...

Vi är bra på rörproduktion och ska bli bäst på att tillverka bockade och svetsade rörkonstruktioner i grövre dimensioner!

Conpipe Scandinavia AB har en mångårig erfarenhet av att tillverka rörkomponenter för varierande behov och användningsområden. Vi är en etablerad leverantör till ledande fordonstillverkare och har lång erfarenhet och bred kompetens för tillverkning i både korta- och långa produktionsserier.

På ConPipe strävar vi alltid efter att försöka uppnå kundens önskemål, och att leverera högkvalitativa rörprodukter är vår vardag.

På ett tidigt stadium återkopplar vi genom konstruktiv produktkritik för att tillsammans med kunden åstadkomma en så kostnadseffektiv produkt som möjligt.

Efter investeringar i moderna produktionsutrustningar med hög automatiseringsnivå, fokuserar vi verksamheten på tillverkning och förädling av bockade och svetsade rörkonstruktioner i dimensionsintervallet Ø 40-150mm.

Vi vill bygga långsiktiga affärsrelationer baserade på kompetens, förtroende och samarbete för att tillsammans uppnå optimal kundnytta.