Conpipes miljötänkande

Kvalitet och miljö i fokus!

Hela vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och ISO/TS 16949:2009 i enlighet med fordonsindustrins särskilda krav.

Vår omsorg om miljön innebär att vi i alla lägen vill verka för att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Därför är vi självklart också certifierade enligt ISO 14001.

Vi jobbar med ständiga förbättringar i alla led och ser kvalitetsarbetet och kvalitetskontrollen som en levande process där vi utgår från varje medarbetares motivation och ansvarskänsla för att göra ett bra jobb.

Conpipe Group Miljö-och Kvalitetspolicy