Kvalitet och miljö


Conpipe Engineering är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 2000 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2004. Vi arbetar kontinuerligt för att vår verksamhets miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt.