Friskvård


Conpipe Engineering har ett ambitiöst program för förebyggande friskvård. Personalen erbjuds årliga hälsoundersökningar. Vi erbjuder också massage var fjortonde dag.

I samband med influensavaccinering och liknande kommer en sjuksköterska från företagshälsovården ut till företaget och vaccinerar alla anställda som så önskar.

Samarbetet sker med Care Competence.